เพลงใหม่ 2018 (2561)


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รายชื่อเพลงใหม่ ปี 2018 (2561) แยกตามรายเดือน แต่ละเดือน มีทั้งเพลงไทยสากล (สตริง) เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต เพลงใต้ เพลงอีสาน เพลงเหนือ และเพลง Inter

น้ำใส BNK48

รายชื่อเพลงใหม่ ปี 2018 (2561) แยกตามรายเดือน

 1. เพลงใหม่ เดือน มกราคม 2561 (01/2018)
 2. เพลงใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (02/2018)
 3. เพลงใหม่ เดือน มีนาคม 2561 (03/2018)
 4. เพลงใหม่ เดือน เมษายน 2561 (04/2018)
 5. เพลงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2561 (05/2018)
 6. เพลงใหม่ เดือน มิถุนายน 2561 (06/2018)
 7. เพลงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2561 (07/2018)
 8. เพลงใหม่ เดือน สิงหาคม 2561 (08/2018)
 9. เพลงใหม่ เดือน กันยายน 2561 (09/2018)
 10. เพลงใหม่ เดือน ตุลาคม 2561 (10/2018)
 11. เพลงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2561 (11/2018)
 12. เพลงใหม่ เดือน ธันวาคม 2561 (12/2018)