เกี่ยวกับเรา


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

เวบไซต์เนื้อเพลง www.Lyrics.City ก่อตั้ง และเริ่มอัพเดทเนื้อหา เมื่อปลายปี 2557 และเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจัง เมื่อต้นปี 2558 ตั้งแต่วันแรกของปี ให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเนื้อเพลง คอร์ดเพลง รายชื่อเพลงของศิลปินต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย

www.Lyrics.City สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์อย่างสะดวกสบาย เพราะมีระบบ Responsive ทำให้เข้าชมได้ และแสดงผลอย่างเหมาะสม ทั้งบน PC / Tablet และโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ทั่วไป

Change Log

มีนาคม 2018
– เปลี่ยนไปใช้ url https://www.lyrics.city/

19 มกราคม 2018
– เปลี่ยนไปใช้ url https://lyrics-im.blogspot.com ชั่วคราว


23 กันยายน 2016
– อัพเดทเว็บไซต์ให้เข้าใช้งานผ่าน https (SSL)

ธันวาคม 2014
– เริ่มอัพเดทเนื้อหา บนเว็บไซต์ http://www.lyrics.im